Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Θεμα: Για μιά νέα συνάντηση Πόλις και Υπαίθρου

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19.00
Πλ. Αγίας Παρασκευής - Αττική
Οργάνωση:Συνεργασία ΠΑΝΔΩΡΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Κατα την διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρξει αγορά Τυπικών Προιόντων Διατροφής