Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Greek traditional -Youth Orchestra tambura Music School in SuboticaYouth Orchestra tambura Music School in Subotica/ Orchestra Giovanile del tamburo Scuola di Musica Subotica
Solo basprim- Matija Temunovic.

Arrangement/ accordo- prof Vojislav Temunovic .
Conductor /conduttore- prof.Mira Temunovic.
Amateur footage from rehearsals/Filmati amatoriali da prove.


Omladinski tamburaški orkestar tambura srednje Muzičke škole- Grčka tradicionalna
Aranžman-.prof Vojislav Temunović , solo basprim- Matija Temunovic.Dirigent-prof.Mira Temunović
Amaterski snimak sa probe.