Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

The Secret Real Truth: ΤΕΛΟΣ! Δεν θα πρέπει να ξαναφωνάξουμε στα παιδιά μ...

The Secret Real Truth: ΤΕΛΟΣ! Δεν θα πρέπει να ξαναφωνάξουμε στα παιδιά μ...: Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να σε φοβάμαι… Ενώ εσύ μου φώναζες, τραυμάτιζες την αυτοπεποίθηση μου… Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινε...