Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Μερικοί σήμερα θα εκτιμήσουν πιο πολύ αυτό το τραγούδι!

Μερικοί σήμερα θα εκτιμήσουν πιο πολύ αυτό το τραγούδι!lost
Μερικοί σήμερα θα εκτιμήσουν πιο πολύ αυτό το τραγούδι!
Γιατί ενώ ήταν γνωστό σε μερικούς η εξέλιξη του πολιτισμου της χεστρας …οι ειδήσεις μιλάνε για σοκ της κοινής γνώμης …για σοκ των πολιτικών …ποιος να το περίμενε εεε;

Είπαμε πολλές φορές για το καλό μας …θα μας κάνουν να επιλέξουμε την σκλαβιά μας … και όχι ρε … δεν είναι όλοι σοκαρισμένοι…υπάρχουν άνθρωποι σήμερα ..που το περίμεναν να γίνει επακριβώς …που γνωρίζουν τι θα γίνει στην συνέχεια ακριβώς !!!
Κάποιοι έχουν ξυπνήσει …κάποιοι άλλοι θα κοιμηθούν πιο πολύ πια από τον φόβο τους!
Ο φόβος είναι επιλογή… η γνώση είναι καθήκον !http://katohika.gr