Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

To φαρμάκι σου είναι πικρό ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ....έτσι για να ανέβει η ψυχολογία....

...γεια σου Διαλεχτή φωνάρα....

http://www.youtube.com/user/dimvaggelis?feature=watch

http://www.mygreek.fm/el/artists/Floroskoufi-Dialehti