Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ 


Σκοπός και Στόχος
ΖΑΧΑΡΊΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΌΣ 

Αυτό το ιστολόγιο φτιάχθηκε καταρχήν για να μαζέψει σε ένα δικό του ξεχωριστό χώρο, την εμπειρία τις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει, από την εφαρμογή τακτικών και προσομειωμένων μεθόδων δυσμενών συνθηκών, κατ΄αρχήν επιβίωσης και εν συνεχεία διαβίωσης.


Ως επιβίωση, νοείται η έκτακτη και δυσμενής κατάσταση στην καλείται ο άνθρωπος να επιβιώσει κάτω από ορισμένους κίνδυνους για μικρό χρονικό διάστημα.


Ως διαβίωση, νοείται η μόνιμη ή επί μακρόν κατάσταση, κάτω από την οποία ο άνθρωπος αναγκάζεται να ζει. Εδώ θα εξετάσουμε την αναγκαστική ή και βίαιη αλλαγή της κατάστασης αυτής, από γεγονότα που θα επηρεάσουν τον γενικό και μη ειδικά εκπαιδευμένο πληθυσμό.


Αυτό το ιστολόγιο απευθύνεται κατ΄αρχήν σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία ή ελάχιστη εκπαίδευσηκαι δευτερεύοντος σε αυτούς που εξασκούν τις συνθήκες διαβίωσης.


Σκοπός μας είναι να μάθουμε στον αποκαλούμενο γενικό πληθυσμό (ως όρος πολιτικής προστασίας νοείται αυτό που αποκαλούμε σήμερα ως άμαχο πληθυσμό) τους τρόπους που μπορεί κατ΄αρχήν να επιβιώσει σε ένα δυσμενές περιβάλλον με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και εν συνεχεία να δημιουργήσει το αναγκαίο περιβάλλον ασφαλούς διαβίωσης.


Γιατί είναι απαραίτητη μια τέτοια εκπαίδευση και προετοιμασία;


Το μεγαλύτερο μυστικό για την αντιμετώπιση έκτακτων δυσμενών καταστάσεων είναι η αντοχή στην υψηλή ψυχολογική πίεση των πρώτων ημερών από την εκδήλωση της αλλαγής της κατάστασης.


Η πεποίθηση μας είναι ότι αυτοί που θα αντέξουν στην πίεση αυτή είναι αυτοί που θα είναι ψυχολογικά και υλικά προετοιμασμένοι.


Αυτή η αντοχή δίνει στρατηγικό και χρονικό πλεονέκτημα έναντι των μη ενημερωμένων και των μη εκπαιδευμένων.


Η περίοδος ειρήνης δεν είναι εγγυημένη , ενώ η αλλαγή της συνήθους κατάστασης διαβίωσης, έχει αποδειχθεί από τα πρόσφατα γεγονότα σε Συρία και Αίγυπτο, ότι μπορεί να αλλάξει τα πάντα και για πάντα, μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκοπός αυτού του ιστότοπου δεν είναι να μάθει τον μάχιμο άρρεν Έλληνα, πως να το βάζει στα πόδια. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις σε δυσμενής συνθήκες, μεταφοράς των αμάχων (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, άρρωστοι) σε ασφαλές καταφύγιο, εκεί θα ακολουθήσει ολιγόωρη ανασυγκρότηση (ψυχοσωματική) και επιστροφή στο στοίβο της μάχης (όποιος και αν είναι αυτός) ώστε να γράψουμε την δική μας ένδοξη σελίδα στην ιστορία αυτού του υπέροχου και λαμπρού λαού που λέγονται ΕΛΛΗΝΕΣ.