Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Η Κοίμηση της Θεοτόκου
Απολυτίκιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου - 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΥΜΝΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄-ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ.