Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Γαλάζια Αδελφότητα – 1


Tο σημερινό είναι μία από τις πολλές συνέχειες ενός μυθιστορήματος υπό συγγραφή, που εξιστορεί τους βίους κάποιων ατόμων σε κάποιους αιώνες παρελθόντες…

…ατόμων, που συναποτελούν ένα καί το αυτό άτομο.