Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Ουδέν Σχόλιον: 600 δις βλακείας..

Ουδέν Σχόλιον: 600 δις βλακείας..:      Θα ήταν για πολλά γέλια αν δεν ήταν επικίνδυνο.       Ένα μάτσο ημιαγράμματοι, φανατικοί , τάχα μου λάτρεις των αρχαίων μας προγόν...