Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Bob Marley - Natural Mystic




There's a natural mystic blowing through the air;
If you listen carefully now you will hear.
This could be the first trumpet, might as well be the last:
Many more will have to suffer,
Many more will have to die - don't ask me why.

Things are not the way they used to be,
I won't tell no lie;
One and all have to face reality now.
'Though I've tried to find the answer to all the questions they ask.
'Though I know it's impossible to go livin' through the past -
Don't tell no lie.

There's a natural mystic blowing through the air -
Can't keep them down -
If you listen carefully now you will hear.

There's a natural mystic blowing through the air.

This could be the first trumpet, might as well be the last:
Many more will have to suffer,
Many more will have to die - don't ask me why.

There's a natural mystic blowing through the air -
I won't tell no lie;
If you listen carefully now you will hear
There's a natural mystic blowing through the air
Such a natural mystic blowing through the air
There's a natural mystic blowing through the air
Such a natural mystic blowing through the air
Such a natural mystic blowing through the air
Such a natural mystic blowing through the air

Υπάρχει ένα φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα 
Αν ακούσετε προσεκτικά τώρα θα ακούσετε 
Αυτό θα μπορούσε να είναι η πρώτη τρομπέτα , θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η τελευταία 
Πολλά περισσότερα θα πρέπει να υποφέρουν 
Πολλά περισσότερα θα πρέπει να πεθάνουν - μην με ρωτάτε γιατί 

Τα πράγματα δεν είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται για να είναι 
Δεν θα πω κανένα ψέμα
Μια και όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα τώρα 
« Αν και έχω προσπαθήσει να βρει την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που ζητούν 
« Αν και ξέρω ότι είναι αδύνατο να περάσει κανείς τη ζωή μέσα από το παρελθόν 
Μην πείτε κανένα ψέμα 

Υπάρχει ένα φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα 
Δεν μπορεί να τους κρατήσει κάτω 
Αν ακούσετε προσεκτικά τώρα θα ακούσετε 

Υπάρχει ένα φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα 

Αυτό θα μπορούσε να είναι η πρώτη τρομπέτα , θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η τελευταία 
Πολλά περισσότερα θα πρέπει να υποφέρουν 
Πολλά περισσότερα θα πρέπει να πεθάνουν - μην με ρωτάτε γιατί .

Υπάρχει ένα φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα 
Δεν θα πω κανένα ψέμα 
Αν ακούσετε προσεκτικά τώρα θα ακούσετε
Υπάρχει ένα φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα
Ένα τέτοιο φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα
Υπάρχει ένα φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα
Ένα τέτοιο φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα
Ένα τέτοιο φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα

Ένα τέτοιο φυσικό απόκρυφο φυσά μέσω του αέρα