Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Στο κατατεθέν πολυνομοσχέδιο με τίτλο "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" που βρίσκεται σήμερα στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής προς επεξεργασία, κατάθεση και ψήφιση, ορίζετε στο άρθρο 41 ότι : (επισυνάπτουμε απόσπασμα του κατατεθέντος νομοσχεδίου)